Radosław Nowicki - rzeczoznawca majątkowy
 
 
Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Studia magisterskie na wydziale Ekonomiki Rolnictwa ukończył w 1989r., a studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie w 1992r. Uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego uzyskał po zdanym egzaminie państwowym w 1993r. Posiada dodatkowe specjalizacje dotyczące wykonywania wycen dla potrzeb sektora bankowego i skarbowo –podatkowego. Członek Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.